Firma - legal

Przejdź do treści

Menu główne:

Firma

INFORMACJA O FIRMIE

PPHU „LEGAL” Sp. z o.o.                                                                          

- Regon : 272316873                                                                                        
- NIP     : 638-10-01-458                                                                                
- KRS    : 0000057442
-Kapitał zakładowy : 305 000,00 zł

Adres siedziby:
ul. Przemysłowa 13
43-225 Wola


Władze Spółki

- Bolesław PAW                   - PREZES ZARZĄDU
- Krystyna ROSZKOWSKA     - PROKURENT
- Lesław GRZESICZAK          - PROKURENT   
- Michał TARSA                    - PROKURENT           Firma PPHU „LEGAL” Sp. z o.o. powstała w 1994 r. w wyniku restrukturyzacji dokonanej na Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla w nieistniejącej już Kopalni Węgla Kamiennego „Czeczott” w Woli.
Część pracowników pracujących na Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla Kopalni „Czeczot”, jest obecnie zatrudnionych w Spółce „LEGAL”. Od tego czasu Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „LEGAL” Sp. z o.o. prowadzi prace związane z utrzymaniem ruchu pod względem technicznym  na  Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla KWK Piast Ruch II.
            Zajmujemy się produkcją  maszyn i urządzeń oraz części zamiennych do nich , wytwarzamy konstrukcje stalowe  dla przemysłu maszynowego i górniczego.
Wykonujemy też usługi w branży ogólnobudowlanej, ślusarsko – spawalniczej i obróbki skrawaniem.
Wysoka jakość usług osiągana jest przy udziale doświadczonej i wykwalifikowanej kadry oraz dzięki odpowiedniemu wyposażeniu technicznemu.
           Z powodzeniem świadczymy usługi w zakresie kompleksowych realizacji inwestycji dla przemysłu maszynowego i górniczego. Naszym powodem do zadowolenia i dumy jest siedziba Spółki wybudowana i oddana do użytkowania w 2009 r.
   Wraz z siedzibą powstała hala produkcyjna , wyposażona w niezbędne maszyny i oprzyrządowania.


CERTYFIKATY
Wyrazem naszej troski o klienta jest posiadany przez nas od 2010 roku certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009
Głównym celem PPHU „Legal” sp. z o.o. jest:
- uzyskanie wysokiego zadowolenia klientów z dostarczonych przez nas wyrobów
i usług
- zwiększenie konkurencyjności  Spółki
- rozwój Spółki

Posiadamy:

• Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 wydany przez Polską Akademię Jakości CERT Sp. z o.o. w zakresie:
 - produkcji konstrukcji stalowych i urządzeń
 - usług budowlanych
 - wykonawstwa sieci wodno – kanalizacyjnych oraz grzewczych
•  Świadectwo kwalifikacyjne kwalifikujące Zakład do I Grupy Zakładów Dużych wydane przez Spawalniczą Komisję Kwalifikowania Zakładów Przemysłowych przy Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach,
•  Zatwierdzenia i Świadectwa Okręgowego Urzędu Górniczego kwalifikujące osoby do zatrudniania w charakterze wyższego, średniego i niższego dozoru ruchu w zakładach górniczych,
•  Świadectwa Okręgowego Urzędu Górniczego kwalifikujące osoby do zatrudniania na stanowisku spawacza w ruchu podziemnych zakładów górniczych.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego