Utrzymanie ruchu - legal

Przejdź do treści

Menu główne:

Utrzymanie ruchu

Oferta
Firma realizuje zadania w zakresie utrzymania ruchu maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych w zakresie:

- mechanicznym
- wod–kan-gaz
- elektrycznym
- hydrauliki siłowej
- automatyki i sterowania

Posiadamy niezbędne zaplecze techniczne. Pracownicy realizujący powyższe zadania posiadają doświadczenie i wieloletnią praktykę.
Do wykonywanych czynności posiadają stosowne uprawnienia: 
- spawaczy - do spawania metodami mig-mag, tig, gazowego - z uprawnieniami do spawania w zakładach górniczych,
- elektryczne - SEP eksploatacji i dozoru, 
- energetyczne - obsługi, eksploatacji, montażu,  dozoru urządzeń energetycznych, 
- dozoru - niższego, średniego i wyższego w zakładach górniczych.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego